Trades Counterparty DEX

THEARCHIPEPE
46 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 111.00000000 XCP 111.00000000 XCP 12Viy5dN4DnmwbDsnMFq5PtMXih9h2Hpjy 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 17bK1YeLqcFNc9h281y7etjoL6C2xcS6vK 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 1NGKt6HGFj2bCf4Z2wQ7v2Zu5kTiTRuccA 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 225.00000000 XCP 225.00000000 XCP 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 444.00000000 XCP 444.00000000 XCP 161JKZFWEeV27QzXYn9QNSJxAhC5y6ts2A 14KLaTU3ASTcU7Z8EtezyEQXNwkadmA1wd 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 200.00000000 XCP 200.00000000 XCP 1JzBR9Wv11S7e2oYeQLYUu4FZPgZcodpLH 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 325.00000000 XCP 325.00000000 XCP 1PQTdpC8ob7D7FsP76hzp7ogJSz8HoP8hL 14KLaTU3ASTcU7Z8EtezyEQXNwkadmA1wd 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 225.00000000 XCP 225.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 14KLaTU3ASTcU7Z8EtezyEQXNwkadmA1wd 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 135.00000000 XCP 135.00000000 XCP 1bMWHkyh59WDMZqiajeopxy5ZAWuoayYy 1L5kz9zFvAL6vqvHZBnMvmRG7h8JSEajYa 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 140.00000000 XCP 140.00000000 XCP 18XFzngEdKYc1jCuzcRd2mkfs73Pgq5pqE 1HnEg7FtscbCmV3xk73eT756hgbwhce2FG 2 years ago
Selling 1.00000000 THEARCHIPEPE 175.00000000 XCP 175.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1FpFRS1TnSiQL3E5Uz75MGiQDWkfUrk9n4 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 250.00000000 XCP 250.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1FpFRS1TnSiQL3E5Uz75MGiQDWkfUrk9n4 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 250.00000000 XCP 250.00000000 XCP 1FpFRS1TnSiQL3E5Uz75MGiQDWkfUrk9n4 1DXCZFGTQTV8nG8x1Tes5n2BBLBy2wUZ4G 2 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 19,999.00000000 PEPECASH 19,999.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 13d9whJX43T12DUwpFHCE91Yrf8f1h5H62 6 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 19,999.00000000 PEPECASH 19,999.00000000 PEPECASH 13Yi9GKNnCq2SLEiyXssAQs7VghSAPVhjm 1BbQZcqkgWN2Z9aNitV5hPk1sTLxhUAJQL 6 years ago
Buying 3.00000000 THEARCHIPEPE 18,442.00000000 PEPECASH 55,326.00000000 PEPECASH 19ek96SQHg3SKHkg1vycPUVtQpd5BhTUDj 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 6 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 8.00000000 XCP 8.00000000 XCP 1Fpx9NPBJsRbx6RXkvfZ3n1iCYj7n7VaJR 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 6 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 8.00000000 XCP 8.00000000 XCP 15FPgnpZuNyZLVLsyB6UdFicsVvWFJXNve 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 6 years ago
Buying 2.00000000 THEARCHIPEPE 27,777.00000000 PEPECASH 55,554.00000000 PEPECASH 19ek96SQHg3SKHkg1vycPUVtQpd5BhTUDj 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 7 years ago
Buying 3.00000000 THEARCHIPEPE 9.00000000 XCP 27.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 3.00000000 THEARCHIPEPE 9.00000000 XCP 27.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 2.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 24.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 5.00000000 XCP 5.00000000 XCP 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 142nuNj3QMS2WsMkJo2VcPJLxSbGoBw2fk 7 years ago
Buying 2.00000000 THEARCHIPEPE 6.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 5.00000000 XCP 5.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 2.00000000 THEARCHIPEPE 5.50000000 XCP 11.00000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 1.50000000 XCP 1.50000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Selling 1.00000000 THEARCHIPEPE 4.00000000 XCP 4.00000000 XCP 142nuNj3QMS2WsMkJo2VcPJLxSbGoBw2fk 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 2.00000000 THEARCHIPEPE 5.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1FnM7akSCD8G3fRQHCUEXRCfL35gptsPZB 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Selling 1.00000000 THEARCHIPEPE 1.25000000 XCP 1.25000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1KoMmriS96Rvajs7JRi9pJy4bj2JmDUZCJ 7 years ago
Selling 4.00000000 THEARCHIPEPE 1.25000000 XCP 5.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 142nuNj3QMS2WsMkJo2VcPJLxSbGoBw2fk 7 years ago
Selling 1.00000000 THEARCHIPEPE 1.25000000 XCP 1.25000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1At56EekNJhBjfmyiE1xF6EMDyPvTbvzpa 7 years ago
Selling 1.00000000 THEARCHIPEPE 3.00000000 XCP 3.00000000 XCP 16vU59M2wJnWZ4MWG77orpgeRTWBygNJaq 1DCNREVNE9937VWk52RwzrydGNSUQzGcTh 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 2.50000000 XCP 2.50000000 XCP 145nt1Laxp6v4Pp4q2nPCZZ2HnxKAQVH6E 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 2.50000000 XCP 2.50000000 XCP 18qr9Jq6jsugZKkuaCRUMjPCHNcR3hYZ1Y 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 2.50000000 XCP 2.50000000 XCP 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 7 years ago
Buying 1.00000000 THEARCHIPEPE 2.50000000 XCP 2.50000000 XCP 1Pwa6SqdiyTByJjpFnWx1VSt4GrAaz33jK 142nuNj3QMS2WsMkJo2VcPJLxSbGoBw2fk 7 years ago
Export Trade History 46 Rows
(Requires Free Registration)