Trades Counterparty DEX

XIPEPE
50 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1JDogZS6tQcSxwfxhv6XKKjcyicYA4Feev 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 8 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 15FPgnpZuNyZLVLsyB6UdFicsVvWFJXNve 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 9 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 18.00000000 XCP 18.00000000 XCP 13XMSZag6tmzMbPhJgHLB32fNksb5ZCzzj 1QCE7MMLkU1XKc7Q1HKb1BJYgT8bhsAYFj 9 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1Nc1rdSDBZ9GUX5TmghYWJuU6E32MEF7X3 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 9 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 13PU1VYKrmgUbEvtdPruJAKXHxxkE5KQZN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1CuAN2ahTVYp3XfKabpDfpdnSwfBSFYX4Z 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 18Xrp6tt3HQexdtY8iHzviFTdS4NJGtCTm 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 26.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 10 months ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 11 months ago
Buying 5.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 60.00000000 XCP 1A9snquSqbdW4qnGQ5qmzJG6w1QWEdG16H 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 11 months ago
Selling 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1KGf5Tcryp34J2TkSYWaqRjyCLcj5aSPYK 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1PG9uKrDCPXh5TqewFqQCrEjpJsmzZ4vsJ 17tuqrT5GkfhEUyrbxKQhYu7afredKPXYC 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 15.00000000 XCP 15.00000000 XCP 17tuqrT5GkfhEUyrbxKQhYu7afredKPXYC 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1PbVAsaQNEDe1tCJnw1Yo6yu43geu582Uk 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 28.00000000 XCP 1CCPbFbST8ruJrTGjm2Ss5aTAaqng4naBN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1B9wVF6YuG1aGVmLSmpKeVphWbEm3725DU 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1EjsJwDp69L8hWn8t2tyQWaGAdMwCU9nEt 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 193J7RVEY2BgA5aKfL6BBAVSyiS1UyBRG6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 35.00000000 XCP 35.00000000 XCP 1JJP986hdU9Qy9b49rafM9FoXdbz1Mgbjo 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1AV3hDLsr7hLBkv9eWvFvsFNTCCNww9eAo 1JjmusRFn5aH6vf7WNQAUbtXWycVdMdJ49 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 1JjmusRFn5aH6vf7WNQAUbtXWycVdMdJ49 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 18mxQdLxcLstD6ttbHykvEoAYdu4eADtEf 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 163r5G4EvnzQpp9pR77qhKaNV9jXbLWHeQ 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 5.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 55.00000000 XCP 1FfXoVbhoZQ7w5d1M7qrJUKTwmDzYtUGB 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1HNoJqWSMZe2vmeDqQUbh3Qmwi4ykQiczR 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 20.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 9.00000000 XCP 9.00000000 XCP 1NbpdZnk1anD9XCWHuQw6juztQP4MGcZZ9 13eG5Z8PzZWUucetk9Gi3jYEjaSUH1wawm 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1QCE7MMLkU1XKc7Q1HKb1BJYgT8bhsAYFj 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1NGKt6HGFj2bCf4Z2wQ7v2Zu5kTiTRuccA 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1QaCjD1HwRXBKBuRzCxhV7dcxEDxeHyDw 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1PJNToCYYDWavnWmHE1XGiX9pT8R3RwTx6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 14udFRS6AdnQNJZn9RZ1H3LtSqP7k2UeTC 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1GUXsZJEvMJfqxLt1QW6ATBmdXKYAtTX8V 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 1Hx24J7HHt92Ex3BT1MDLziZcNUBBMnGnG 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 18zZQmbP8rU5YS2pZ11GexVQHExQj6NXL8 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 13eG5Z8PzZWUucetk9Gi3jYEjaSUH1wawm 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 13re7J5Y5a8nZZSp8o1a3sEUqGik4NMXhS 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 10.00000000 XIPEPE 8.00000000 XCP 80.00000000 XCP 1Ns88yejWQ4BQNhD3Ra1ZdrdksSj7AzmYV 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 8.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1M1Jvab4Yvi6xoi2QDFf3Md5t36RUQkTZ6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 6.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 60.00000000 XCP 165RSk13jh4hTaJCYj93GFS3c4nQdimRr9 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 3.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 30.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1YA85GMtudu64PLmvPzLnmDYuK9U2TCoB 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 1,999.00000000 PEPECASH 3,998.00000000 PEPECASH 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 5 years ago
Export Trade History 50 Rows
(Requires Free Registration)