Trades Counterparty DEX

XIPEPE
50 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1JDogZS6tQcSxwfxhv6XKKjcyicYA4Feev 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 15FPgnpZuNyZLVLsyB6UdFicsVvWFJXNve 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 18.00000000 XCP 18.00000000 XCP 13XMSZag6tmzMbPhJgHLB32fNksb5ZCzzj 1QCE7MMLkU1XKc7Q1HKb1BJYgT8bhsAYFj 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1Nc1rdSDBZ9GUX5TmghYWJuU6E32MEF7X3 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 13PU1VYKrmgUbEvtdPruJAKXHxxkE5KQZN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1CuAN2ahTVYp3XfKabpDfpdnSwfBSFYX4Z 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 18Xrp6tt3HQexdtY8iHzviFTdS4NJGtCTm 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 26.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 5.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 60.00000000 XCP 1A9snquSqbdW4qnGQ5qmzJG6w1QWEdG16H 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Selling 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1KGf5Tcryp34J2TkSYWaqRjyCLcj5aSPYK 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 12.00000000 XCP 12.00000000 XCP 1PG9uKrDCPXh5TqewFqQCrEjpJsmzZ4vsJ 17tuqrT5GkfhEUyrbxKQhYu7afredKPXYC 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 15.00000000 XCP 15.00000000 XCP 17tuqrT5GkfhEUyrbxKQhYu7afredKPXYC 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1PbVAsaQNEDe1tCJnw1Yo6yu43geu582Uk 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 28.00000000 XCP 1CCPbFbST8ruJrTGjm2Ss5aTAaqng4naBN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1B9wVF6YuG1aGVmLSmpKeVphWbEm3725DU 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1EjsJwDp69L8hWn8t2tyQWaGAdMwCU9nEt 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 193J7RVEY2BgA5aKfL6BBAVSyiS1UyBRG6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 35.00000000 XCP 35.00000000 XCP 1JJP986hdU9Qy9b49rafM9FoXdbz1Mgbjo 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 1 year ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1AV3hDLsr7hLBkv9eWvFvsFNTCCNww9eAo 1JjmusRFn5aH6vf7WNQAUbtXWycVdMdJ49 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1FXMLFLYnJbtkZaSsgfRFdfTFDY7kcnpXP 1JjmusRFn5aH6vf7WNQAUbtXWycVdMdJ49 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 18mxQdLxcLstD6ttbHykvEoAYdu4eADtEf 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 163r5G4EvnzQpp9pR77qhKaNV9jXbLWHeQ 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 5.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 55.00000000 XCP 1FfXoVbhoZQ7w5d1M7qrJUKTwmDzYtUGB 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1HNoJqWSMZe2vmeDqQUbh3Qmwi4ykQiczR 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 20.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 9.00000000 XCP 9.00000000 XCP 1NbpdZnk1anD9XCWHuQw6juztQP4MGcZZ9 13eG5Z8PzZWUucetk9Gi3jYEjaSUH1wawm 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1QCE7MMLkU1XKc7Q1HKb1BJYgT8bhsAYFj 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1NGKt6HGFj2bCf4Z2wQ7v2Zu5kTiTRuccA 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1QaCjD1HwRXBKBuRzCxhV7dcxEDxeHyDw 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1PJNToCYYDWavnWmHE1XGiX9pT8R3RwTx6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 14udFRS6AdnQNJZn9RZ1H3LtSqP7k2UeTC 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1GUXsZJEvMJfqxLt1QW6ATBmdXKYAtTX8V 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 1Hx24J7HHt92Ex3BT1MDLziZcNUBBMnGnG 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 18zZQmbP8rU5YS2pZ11GexVQHExQj6NXL8 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 13eG5Z8PzZWUucetk9Gi3jYEjaSUH1wawm 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 13re7J5Y5a8nZZSp8o1a3sEUqGik4NMXhS 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 10.00000000 XIPEPE 8.00000000 XCP 80.00000000 XCP 1Ns88yejWQ4BQNhD3Ra1ZdrdksSj7AzmYV 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 8.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1M1Jvab4Yvi6xoi2QDFf3Md5t36RUQkTZ6 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 6.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 60.00000000 XCP 165RSk13jh4hTaJCYj93GFS3c4nQdimRr9 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 3.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 30.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1YA85GMtudu64PLmvPzLnmDYuK9U2TCoB 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 2 years ago
Buying 1.00000000 XIPEPE 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 3 years ago
Buying 2.00000000 XIPEPE 1,999.00000000 PEPECASH 3,998.00000000 PEPECASH 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 1Pzyh5BjmBqapy6Hfe3QP9JohQ5oBNBwti 6 years ago
Export Trade History 50 Rows
(Requires Free Registration)